کانون امام حسن مجتبی(ع) دانشگاه صنعتی سیرجان
جان به قربان کریمی که کرم زنده از اوست ...

میدانیم بعد از کار عظیمی که امام رضا(ع) با بنی عباس کردند و آن استفاده بسیار پیچیده و دقیق برای احیای مکتب و مشروعیت حاکمیت در زمان مامون بود ، امام رضا(ع) شرایط را با توجه به خصوصیات اخلاقی مامون در دورن حاکمیت فراهم آورد تا مکتب اسلام را احیا کند.

امام رضا(ع) رژیم حاکم را عملا در یک رودربایستی قرار داد و از آن امتیاز گرفت بدون اینکه امتیاز بدهند به حدی که دستگاه مجبور شد ایشان را به شهادت برساند؛ از امام رضا(ع) یک فرزند بیشتر باقی نمانده بود که امام محمد تقی(ع) نام داشت و تقی به معنای با تقوا و پرهیزگار است.

بعد از  شهادت امام هشتم شیعیان مامون مرکز حاکمیت را از خراسان به بغداد منتقل کرد و بغداد هم شهری است که با توسعه مستشاران ایرانی بنی عباس ساخته شده است و نام بغداد یک نام ایرانی است به مفهوم خداداد.

امام جواد (ع) در سال های پایانی قرن دوم هجری چشم به جهان گشودند و وقتی مامون به بغداد می آید و بعد از به بلوغ رسیدن امام جواد(ع) به مامون گزارش می رسد که این حضرت با همان سن 17و 18 سالگی در مدینه اوضاع را کلا تغییر داده اند و ایشان یک تهدید جدی سیاسی به حساب می آیند؛ مامون امام جواد(ع) از مدینه به بغداد احضار می کند و تقریبا به طور محترمانه بازداشت می کند و برای کسب مشروعیت یک ازدواج تحمیلی بین امام و دخترش برقرار می کند که البته از این ازدواج هیچ فرزندی به دنیا نیامد و امام عملا در سال های 215 هجری که مامون آماده لشکرکشی امپراطوری رم می شود اعلام می کنند که من در بغداد نمی نمانم و به مدینه باز می گردم و مطابق با روال پدرانم می خواهم آنجا سکونت داشته باشم.

در این هنگام مامون در رودربایستی می ماند و اجازه داد امام به مدینه برود البته امام تحت عنوانی که به مناسک حج می روم به مدینه رفت و دیگر برنگشت و مامون چند سال بعد از دنیا می رود تا برادرش معتصم به خلافت برسد و به او خبر می دهند امام محمد تقی(ع) فرزند امام رضا (ع) که به لقب جواد مشهور است فعالیت سیاسی در بین مردم دارد، معتصم در سال 220 هجری دوباره ایشان را بازداشت می کند و به شهادت می رساند.

امام هادی(ع) که نامش علی است و لقب نقی را نیز دارد مادرش برده و کنیز بوده است و امام جواد(ع) با خانمی که تازه مسلمان شده بود ازدواج کرده است در واقع این بانوی بزرگوار با این ازدواج وارد یک مکتب عظیمی شد تا با آن رشد کند و این خانم در یک فرصت کوتاه تبدیل می شود به یک زن عالمه با تقوا و صالحه و کسی که لیاقت و صلاحت این را دارد که مادر امام دهم ما شیعیان باشد.

خود این ازدواج ها یک پیام مهمی دارد که باید به آن توجه کرد و اولین آن این است به جای اینکه امامان به دختران اشراف قدرتمندان و ثروتمندان ازدواج کنند بلکه با افرادی که از طبقات پایین جامعه و نژادی جز اشرافیون وصلت داشتند و این افراد مادران اولیای خدا شدند .

ازدواج تحمیلی امام جواد با دختر مامون تنها به این دلیل بود که می خواست بگوید با این ازدواج علویون و بنی عباس از یک خانواده و تیره هستیم؛ امام با یک کنیز تازه مسلمان ازدواج می کنند و امام هادی(ع) فرزند آن خانم است و نه فرزند شاهزاده .

امام محمد تقی(ع) با هوشیاری و عنایت و فرمان الهی در 214هجری در مدینه به دنیا آمد و زمانی که حضرت جواد به شهادت می رسند امام هادی 6تا7ساله بودند و نکته دوم در زندگی مبارک حضرت جواد(ع) هم دیده می شود مساله رهبری در سن پایین است و همانطور که مشاهده می شود در زندگی عادی بشر توقع اینکه کسی در سن کودکی به رهبری برسد نیست اما این اتفاق افتاده است و قرآن کریم درباره حضرت یحیی و حضرت عیسی(س) تصریح می فرماید این 2بزرگوار در کودکی به نبوت دعوت شدند و سن و اقتضای کودکی نمی تواند محدود کند اعجاز الهی را.

اگر بخواهیم مساله اعجاز را نیز کنار بگذاریم در طول تاریخ نوابغی بوده اند که در سنین پایین به یک سطح علمی قابل توجه رسیده اند بزرگانی داشتیم که در سن های پایین مجتهد شده اند و در همین دوران های ما نیز افرادی بودند که در سن کودکی از لحاظ نوع نیز بر قرآن بالاتر از همه بوده است بنابراین اصل مساله به هیچ وجه محال نیست و اگر به طور خاص به مساله اعجاز خداوند هم برسیم این موضوع برای ما روشن تر است.

شبیه آن چیزی که درباره نبوت حضرت عیسی و حضرت یحیی اتفاق افتاده است در مورد امام هادی(ع)  و امام جواد(ع) نیز صدق می کند و این را دشمنان و مخالفان اهل بیت نیز نقل کرده اند و این نیست که تنها شیعیان گفته باشدند و خود دستگاه حاکمیت کسانی را مامور کرده اند تا این عزیزان را در کودکی به شهادت برسانند.

وقتی که امام رضا(ع)شهید می شوند امام جواد(ع) یک کودک 7یا 8 ساله اند و شبیه همین اتفاق در مورد فرزند ایشان می افتد و نقل قل هایی که خود حاکمیت می کنند به خصوص در جلسات خصوصی درباره این عزیزان حرف می زندند اسنادی است که از اعترافات دشمنان ثبت شده است .

در سا233 هجری متوکل که از خبیثترین و فاسد ترین خلفا است دستور می دهد که امام هادی(ع) را از مدینه به سامرا آورده شود تا تحت کنترل مستقیم خودش باشد؛ سامرا شهری است که توسط معتصم تاسیس شد و به عنوان مرکز حاکمیت سیاسی قرار گرفت تا بلکه از طریق آن عرب ها و فارس ها کنترل شوند بنابراین سامرا پایگاه تازه تاسیس است و امام هادی یک جوان 18تا 19 ساله است که به این شهر منتقل می شود.

امام هادی به این دلیل به سامرا منتقل شد که خبر رسید به متوکل که جوانی مورد توجه علمی دینی سیاسی خاص و عام مردم قرار گرفته است به طوری که به متوکل می گویند اگر در این قضیه مسامحه کنید حجاز از دستتان خارج می شود زیرا عملا این جوان حکومت می کند و ظاهرا حکومت در دست شما است و قلب حجاز در سینه این جوان است و اخطار می کنم این فرد را کنترل کنید.

از همین رو امام هادی (ع) به سامرا منتقل می شوند و تا پایان عمرشان در آنجا ماندند اما در طی این سی و چند سال رهبری یک کادر 200 نفری از نخبگان را تربیت می کنند حدود 6خلیفه و حاکم بنی عباس در طول حکومت این بزرگوار آمده اند و رفته اند که شاید بتوان گفت خطرناک ترین آن ها همین متوکل بود و بالاخره در آغاز نیمه دوم قرن سوم هجری امام هادی (ع) در 40 سالگی به شهادت رسیدند و نقل شده است از ایشان 4پسر و یک دختر باقی مانده است.

اما برخی نکات در خصوص شخصیت ایشان باید بگویم در دوران ایشان یک سری اتفاقات مهم در جهان اسلام می افتند که در این دوره 6 حاکم عباسی وجود داشتند اما  موضع گیری های آنان در مورد علویون یک جور نبود اما بعد از متوکل دستگاه خلافت عباسی رو به ضعف می رود و سخت گیری های داخلی و فساد سنگین باعث شد قدرت در اختیار ژنرال های ترک می افتد.

اگر بخواهیم یک نمونه از برخوردهای متوکل را با اهل بیت نام ببریم تخریب مرقد سیدالشهدا(ع) توسط این خبیث است و این که در حکومت خودشان به ایادی خودشان رحم نمی کردند به لحاظ سیاسی هم ضعف هایی در دستگاه ایجاد شد که تقریبا چند سال به شهادت امام هادی مانده بود  در بغداد شورش هایی به وجود آمد در زندان ها شکسته شد و زندانی ها به بیرون آمدند و همه به دلیل ستم های دستگاه به مردم بود ؛ چند ماه فشار جنگ و درگیری در بغداد حاکم بود تا اینکه بالاخره خلیفه براندازی شد و آن را تغییر دادند و شاید بتوان گفت که شهر غارت شد.

این همان دورانی است که امام هادی(ع) به اصحابشان گفته بودند و سلطه حاکمیت در مناطق مختلف ضعیف شد و به طور خاص نهضت های علوی اتفاق افتاد و چند جنبش بزرگ مسلحانه رخ داد که برخی از آنان به طور پنهانی با امام هادی ارتباط دارند و نه آشکار ؛ شعار آنان این بود که حکومت حق اهل بیت است و مردم باید با اهل بیت بیعت کنند نه با بنی عباس و آل آنان از بین این نبردهای مسلحانه چندتا خیلی موفق بود که در تاریخ نقل شده است اینان با امام هادی ارتباط داشتند و یک مورد آن نهضت جناب محمدقاسم است و حرکت اینان از ایران شروع شد و قبل از آن از مرو شروع کرده بودند و یک نمونه دیگر از جنبش های علوی در زمان امام هادی(ع) جنبش یحیی بن عمربن حسین است ایشان نیز از نوادگان امام سجاد است؛ یحیی در زمان متوکل قیام می کند و دستگیر می شود و بعد از یک مدت بازداشتی براثر فشار مردم آزاد می شود و در همان زمان مردم را دوباره سازماندهی می کند و شعار "حکومت مخصوص اهل بیت است" را سر می دهد و برای تشکیل حکومت علوی به عراق می روند و در جمع زائران کربلا سخنرانی می کند و در کوفه مردم به آن ملحق می شوند و شهر کوفه سقوط می کند و خبر به بغداد می رسد که کوفه سقوط کرد و خلیفه نیروهای خود را می فرستد و نمونه دیگر جنبش حسن بن زید است که در طبرستان قیام کردند تا حکومت علوی تشکیل شد و از دورون این جنبش، جنبش های دیگری به وجود آمد و توانست ضربه های سنگینی به حکومت بزنند و بیش از 20 سال حکومتشان ادامه داشت.

نهضت دیگر حسین بن محمد بین حمزه است که در سال 251 در کوفه قیام کردند و حکومت از سامرا و بغداد نیرو فرستاد تا اینکه این انقلابیون شکست خوردند و یکی از نوادگان امام حسن در همان سال در مکه قیام کرد.

پس شرایط در زمان امام هادی (ع) یک شرایط انقلابی است و به خصوص علوی ها و جریان های عدالتخواه دست به اسلحه بردند.

امام هادی(ع) نمی توانستند با این افراد به طوری علنی ارتباط برقرار کنند اما ارتباط پنهانی و پشتیبانی معنوی داشتند؛ امام هادی بیست و خورده ای سال دارند در مرکز حکومت تحت کنترل هستند و از آن طرف انقلاب هایی رخ داده است و حکومت قوی ترین حکومت جهان است.

نکته دیگر این است که تا قبل از بازداشت امام هادی(ع) همان زمان که یک جوان است یک شبکه بسیار عظیم و پیچیده ای را مدیریت و سازماندهی کنند و این افراد در کل جهان اسلام منتشر شده بودند و رهبری می کردند یک جریان فکری بزرگ را؛ این شبکه یک شبکه فکری، عقدتی، سیاسی و مالی عظیمی بود و عملا یک دولت در دولت مخفی رهبری می شد.

ایشان با شیعیان و مرتبطینی که در سراسر جهان اسلام حضور داشتند ارتباط خاصی داشتند و از طریق نامه ها برخی از آنان را تغییر می دادند و این همان فرمان های مخفی در قلب حاکمیت است که به خط خودشان نیز می نوشتند و یا برخی از این نامه ها این بود که به آنان هشدار می دادند که درگیری هایی که در داخل وجود دارد باعث نشود که دست شما به خون آغشته شود و با هم خوب باشید و همکاری کنید و همه این ها این است که از همان راه دور ایشان مسایل را رهبری می کردند و یک جنگ اطلاعاتی دقیقی با حاکمیت به راه انداخته بودند و این یعنی یک نبرد فرهنگی با حاکمیت.

 دستگاه های جاسوسی را نباید در آن زمان دست کم گرفت زیرا آنان ابرقدرت جهان بودند و امام از دورن چنین حاکمیتی این نهضت ها را رهبری می کردند و همه نیز دعوت امام را متوجه شدند و جالب است که امام در دستگاه حکومت نفوذی داشت و از محتوای نامه هایی که از مدینه و مکه به بغداد و سامرا می رفت با خبر بود .

برای شناخت امام هادی(ع) این اطلاعات لازم است که بدانیم یک جوان 18تا19 ساله چرا برای حکومت خطرناک به نظر می آید به طوری که یکی از پزشکان دربار که مسیحی نیز بود در مورد وی هشدار می داد و چرا همچنین امپراطوری از این جوان می ترسد و حتی می ترسد سریع ایشان را بازداشت کند.

زمانی که مردم مطلع شدند که گارد ویژه ای از حکومت به مدینه آمده اند و مقصدشان ایشان است در شهر موجی از اعتراض و ناله و گریه ایجاد می شود و اگر این احساسات کنترل نمی شد یک موجی از اعتراض و شورش به وجود می آمد و سران در یک جلسه به مردم گفتند که من هیچ خطری برای ایشان ندارم و این به عنوان یک بازداشت نیست و ایشان قرار است به عنوان یک میهمان بهمراه ما بیایند .

در ابتدا وقتی ماموران وارد خانه شدند تمام منزل را گشتند چون به آن ها گفته شده بود که امام پول و اسلحه دارد.

 


لینک ثابت
موضوع : بدون موضوع - بدون موضوع
ارسال توسط kanoon-hamyari

نظرات


چهارشنبه 10 خرداد 1391 | 23:10

سلام علیکم.بنظر شما آیا جای مطالبه گری پیرامون خصوصی سازی دانشگاه ها در این سایت کم نیست؟


دوشنبه 8 خرداد 1391 | 21:36

سلام.آیا فکر نمیکنید جای محکومیت شاهین نجفی و دشمنان اسلام در این سایت خالی می باشد؟ سکوت در مقابل ظلم نمونه ی بارز ظلم است.


ارسال نظر

نظر شما :

برای افزایش امنیت لطفا کدی را که در تصویر زیر می بینید در کادر وارد کنید :
CAPTCHA Image   Reload Image
Enter Code*:


مطالب اخیر
پیوند ها

اسلایدر

دانلود فیلم